Har du interesse for udvalgenes arbejde eller ønsker at deltage, er du meget velkommen til at kontakte formanden.

Aktivitetsudvalgene

Udvalgene står for: fastelavn, høstfest, juletræstænding, natsjov og foredragsarrangementer.

Brugerråd

Brugerråd består af en repræsentant fra de idrætsafdelinger, som anvender hallerne samt formand og sekretæren fra hovedbestyrelsen. Herudover deltager en repræsentant fra Roskilde Kongrescenter.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget står for den daglige drift og forbereder ”sagerne” til hovedbestyrelsen.

Udvalget består af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, hovedkasserer og sekretær samt eventuelt supplerende medlemmer.

Viby IF’s organisation ser således ud:

1) Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen +1 repræsentanter yderligere fra hver afdeling, for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer i afdelingen udover de første 100.

2) Hovedstyrelsen består af forretningsudvalget samt formændene for hver afdeling – kaldes også HB.

3) Forretningsudvalget består af følgende hovedbestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, hovedkasserer og sekretær samt eventuelt supplerende medlemmer – kaldes også FU.

4) Der er følgende 11 afdelinger: Badminton, Cykling, Fitness, Floorball, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Løb, Petanque, Svømning og Tennis.

5) Brugerrådet består af en repræsentant fra de idrætsafdelinger, som anvender hallerne samt formand og sekretæren fra HB. Herudover deltager en repræsentant fra Roskilde Kongrescenter.

6) Af aktiviteter kan nævnes: fastelavnsfest, høstfest, juletræstænding, natsjov og foredragsarrangementer.

Viby IF (og afdelingerne) modtager støtte fra kommunen samt direkte og indirekte sponsorstøtte fra en lang række sponsorer – tak for det.