Nedenfor kan du finde en række links. Vi har organiseret dem under forskellige overskrifter, men på nogle hjemmesider kan du finde oplysninger, som også passer under andre kategorier. Hvis ikke du finder det, du søger, så prøv en anden kategori.

Børneattest

Viby IF kræver at alle ledere, som har med børn at gøre, skal underskrive en børneattest (kan hentes fra Politiets hjemmeside + borger.dk).

Forbund mv. inden for idrætten

www.dif.dk
Danmarks Idræts-Forbund.

www.dgi.dk
Danske Gymnastik– & Idrætsforeninger.

www.teamdanmark.dk
Team Danmark – en dansk elite-idrætsorganisation.

www.riu.dk
Roskilde Idrætsunion – et bindeled mellem idrætsforeningerne i Roskilde Kommune. Varetager de tilsluttede foreningers generelle idrætspolitiske interesser bl.a. overfor Roskilde Kommune.

Om doping og medicin

www.doping.dk
Anti Doping Danmark – arbejder for en dopingfri idræt.

www.cisc.dk/
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

www.medicininfo.dk
Lægemiddelstyrelsen hjemmeside med test om den medicin du bruger.

Støttemuligheder mv.

www.roskildekommune.dk/
Roskilde Kommunes hjemmeside – med skemaer om aktivitetstilskud mv.

www.idraetsfonden.dk
Idrætsfonden Danmark – arbejder for, at Danmark skal være blandt de førende eventbyer i verden, og at omverdenen skal opfatte Danmark som det ideelle sted at afholde større internationale sportsevents.

www.friluftsraadet.dk
Friluftsrådet – har til formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. 

www.tipsmidler.dk
Oplysning om puljemidlerne fra overskuddet fra Danske Spil.

www.kulturministeriet.dk
Idrættens “ressortministerium” er Kulturministeriet. Det er ministeriets opgave at “forpligte idrætten i en kulturpolitisk sammenhæng ved at understøtte idrættens mangfoldighed og ved at sikre rammerne for, at idrætten kan udfoldes i et forpligtende fællesskab”. 

Under ministeriet er der nedsat en række råd og nævn med repræsentanter fra idrættens organisationer. For eksempel Anti Doping Danmark, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Idrætspolitisk Idéprogram samt Lokale- og Anlægsfonden. Ministeriet er endvidere ansvarlig for eliteidrætsloven og dermed Team Danmark. 

Se også disse 2 undersider: www.kum.dk/sw202.asp og www.kum.dk/sw3322.asp.

www.skm.dk
Skatteministeriets hjemmeside. Danmarks Idræts-Forbund får sammen med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund andel i tips- og lottomidlerne. Udgangspunktet er lov om visse spil, lotterier og væddemål, der administreres af Skatteministeriet. 

Fordelingsnøglen, der fastlægger idrættens andel, er beskrevet på www.tipsmidler.dk

Se her hvad midlerne går til. 

www.loa-fonden.dk
Lokale– og Anlægsfonden – udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid.

Diverse inkl. offentlige myndigheder (se desuden under støttemuligheder mv.)

www.loa-fonden.dk/template/t22.php?menuId=246
DIF’s side med mål på idrætsbaner.

www.roskilde.dk
Roskilde-portalen med links til Roskilde.

borger.dk
Samfundsnøgle med oplysninger til borgerne, links og genveje til myndigheder m.m.

www.folketinget.dk
På Folketingets hjemmeside er det muligt at følge det parlamentariske arbejde og se spørgsmål og svar fra blandt andre regeringen og de respektive ministre.

www.danmarks-samfundet.dk
Danmarks Samfundet er dem, som står for uddeling af faner til idrætsforeninger.

Aviser mv.

www.dagbladetonline.dk
Dagbladet – en betalingsavis med mange artikler Roskilde og omegn.

www.roskildeavis.dk
Roskilde Avis – en gratis og husstandsomdelt avis for Roskilde og omegn.